登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

面包会有的

... ...

 
 
 

日志

 
 

拼音类,并加了取中文字符串的首字母,各汉字的首字母  

2016-05-06 00:23:53|  分类: PHP |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
<?
namespace My\Ext;
use Org\Util\String;
/**
 * $pin=new PinYin();
 * echo $pin->Pinyin("中文");
*/
class Pinyin {
    public function Pinyin($_String, $_Code = 'UTF8') { //GBK页面可改为gb2312,其他随意填写为UTF8
        $_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" .
                "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" .
                "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" .
                "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" .
                "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" .
                "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" .
                "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" .
                "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" .
                "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" .
                "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" .
                "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" .
                "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" .
                "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" .
                "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" .
                "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" .
                "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
        $_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" .
                "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" .
                "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" .
                "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" .
                "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" .
                "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" .
                "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" .
                "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" .
                "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" .
                "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" .
                "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" .
                "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" .
                "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" .
                "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" .
                "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" .
                "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" .
                "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" .
                "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" .
                "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" .
                "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" .
                "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" .
                "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" .
                "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" .
                "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" .
                "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" .
                "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" .
                "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
        $_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
        $_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
        $_Data = array_combine($_TDataKey, $_TDataValue);
        arsort($_Data);
        reset($_Data);
        if ($_Code != 'gb2312')
            $_String = $this->_U2_Utf8_Gb($_String);
        $_Res = '';
        for ($i = 0; $i < strlen($_String); $i++) {
            $_P = ord(substr($_String, $i, 1));
            if ($_P > 160) {
                $_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1));
                $_P = $_P * 256 + $_Q - 65536;
            }
            $_Res .= $this->_Pinyin($_P, $_Data);
        }
        return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);
    }
    private function _Pinyin($_Num, $_Data) {
        if ($_Num > 0 && $_Num < 160) {
            return chr($_Num);
        } elseif ($_Num < -20319 || $_Num > -10247) {
            return '';
        } else {
            foreach ($_Data as $k => $v) {
                if ($v <= $_Num)
                    break;
            }
            return $k;
        }
    }
    private function _U2_Utf8_Gb($_C) {
        $_String = '';
        if ($_C < 0x80) {
            $_String .= $_C;
        } elseif ($_C < 0x800) {
            $_String .= chr(0xC0 | $_C >> 6);
            $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
        } elseif ($_C < 0x10000) {
            $_String .= chr(0xE0 | $_C >> 12);
            $_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
            $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
        } elseif ($_C < 0x200000) {
            $_String .= chr(0xF0 | $_C >> 18);
            $_String .= chr(0x80 | $_C >> 12 & 0x3F);
            $_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
            $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
        }
        return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);
    }
/**
* 获取中文字符串的单个首字母
* 示例:
use My\Ext;
$pin=new \My\Ext\Pinyin();
echo $pin->first_letter("什么人");//小写
echo $pin->first_letter("什么人",true);//小写
echo $pin->first_letter("什么人",false);//大写
* 返回:
*/
public function first_letter($str = ""/*中文字符串*/,$lower = true/*默认为小写,false时为大写*/){
if(empty($str)){return;}
$one = String::msubstr($str,0,1,"utf-8",false);
$one_pinyin = $this->Pinyin($one);
$first_letter = substr($one_pinyin,0,1);
if($lower){
return strtolower($first_letter);//小写
}else{
return strtoupper($first_letter);//大写
}
}
/**
* 获取中文字符串的各汉字的首字母
* 说明:我们是一家人,结果是wmsyjr或WMSYJR
* 用法:
use My\Ext;
$pin=new \My\Ext\Pinyin();
echo $pin->first_letters("什么人",true);//小写:smr
echo $pin->first_letters("什么人",1);//
echo $pin->first_letters("什么人",false);//大写:SMR
echo $pin->first_letters("什么人",0);
echo $pin->first_letters("什么人");
* 返回:大写或小写的英文字符串
*/
public function first_letters($str = "",$lower = true/*默认为小写,false时为大写*/){
if(empty($str)){return;}
$len = mb_strlen($str,'utf-8');
for ($i=0;$i<$len;$i++){
//use Org\Util\String;
$one = String::msubstr($str,$i,1,"utf-8",false);
$one_pinyin = $this->Pinyin($one);
$first_letter_all .= substr($one_pinyin,0,1);
}

if($lower){
return strtolower($first_letter_all);//小写
}else{
return strtoupper($first_letter_all);//大写
}
}

}
?>

  评论这张
 
阅读(249)| 评论(0)

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018